Opettaja

Olen toiminut pianonsoiton opettajana ja pianistina Rovaniemellä vuodesta 1997. Lapin musiikkiopistossa olin opettajana ja säestäjänä vuosina 1999-2016, josta päätoimisena opettajana v. 2011-15. Myös Lapin Yliopisto ja Rovaniemen alueen kansalaisopistot ovat olleet opetuspaikkojani.

Suurin osa oppilaistani on saavuttanut tutkinnoissaan ja tasosuorituksissaan maksimiarvosanoja.

Minulla on pitkä kokemus kaikenikäisten ja -tasoisten oppilaiden opettamisesta.

Valmistuin pianonsoiton opettajaksi, säestäjäksi ja kamarimuusikoksi opettajana Simeon Shor ja pianopedagogiksi professori Zinaida Lapinan johdolla. Tutkintoni on rinnastettu Suomessa ylempään korkeakoulututkintoon v. 1997.

Työskentelin ennen Suomeen muuttoa Kuolan laajan niemimaan suurimmassa musiikkioppilaitoksessa Muurmanskin Musiikkikoulu No 1:ssä piano-osaston johtavana opettajana. Oppilaani ovat saavuttaneet palkintosijoja Kuolan alueen kilpailuissa, ja monet heistä työskentelevät musiikin ammattilaisina.

Olen saavuttanut koulutukseni perusteella ja opetustyöni tuloksilla virallisen luokituksen mukaisen toiseksi korkeimman kategorian 14-portaisessa venäläisessä musiikinopetusjärjestelmässä – luokitusta minun on täytynyt ”puolustaa” 2 vuoden välein ansioitumalla työssäni: oma ja oppilaiden kilpailumenestys, oppilaiden opiskelumenestys, oppilaiden pääsy musiikin jatko-opintoihin.

Osallistuin seuraaville mestarikursseille Murmanskissa: Jekaterina Murina – Pietarin Konservatorio, Natalia Trull – Moskovan Konservatorio, Arkadi Sevidov – Moskovan Konservatorio, Pavel Nersesjan – Moskovan Konservatorio, Viktor Portnoj – Petroskoin Konservatorio, Viktor Abramov – Petroskoin Konservatorio ja Julia Tishkina – Petroskoin Konservatorio.

Olen konsertoinut tiiviisti Kuolan niemimaan alueella esiintyen solistina ja erilaisissa kamarimuusiikkikokoonpanoissa (viulu-piano, pianotrio, sello-piano) n. 170 konsertissa toimien myös Muurmanskin Musiikkikoulu No 1:n edustusmuusikkona. Vähän ennen Suomeen muuttoa minut palkittiin yhdessä viulistipartnerini Larissa Aaren kanssa parhaana kamarimusiikkiyhtyeenä Kuolan niemimaalla kilpailussa v. 1994.

 

TÄRKEIMMÄT ASIAT OPETUKSESSANI

 • lähestyn oppilaitani yksilöllisesti enkä vertaa heitä toisiinsa
 • jokainen saa kehittyä ja edetä omaan tahtiinsa; jokaiselle oppilaalle asetetaan jonkinlainen tavoite, joka vastaa heidän omia päämääriään ja mieltymyksiään
 • oppitunneillani opitaan monenlaisia tyylejä
 • minulle on tärkeää, että oppilas kehittyy teknisesti, kuitenkin pääpaino on musikaalisuudessa ja tunteiden tulkitsemisessa
 • olen aidosti kiinnostunut oppilaistani ja pyrkimykseni on, että he aina oppivat jotain uutta
 • eteenpäin mennään askel kerrallaan
 • oppilaideni mukaan olen kannustava, lempeä, kärsivällinen ja tarkka
 • annan rakentavaa palautetta
 • oppitunneillani on lämmin ja luottavainen ilmapiiri, mikä auttaa oppilasta avautumaan ja kukoistamaan
 • en hoputa – neuvon ja selitän niin paljon kuin tarvitaan
 • ajattelen niin, että oppilaan taitoja rakennetaan kuin veistosta: tarvittava materiaali on jo olemassa
 • taidot vapautetaan esiin kerros kerrokselta ja pala palalta
 • oppituntini eivät ole virallisen tai koulumaisen oloisia — eivätkä liian vakavia
 • koen suurta iloa, kun yhteisen työskentelymme tuloksena oppilaani onnistuu
 • suhteeni oppilaisiin on lämmin ja luottamuksellinen, ja minuun pidetään yhteyttä opintojen päätyttyäkin